Bestuursleden

De Helling is een eigenzinnig podium op de kop van Rotsoord, Utrecht met een capaciteit van ongeveer 450 personen. Onze bezoekers en artiesten hebben ieder een eigen (artistieke) kijk op de wereld en voelen zich niet dertien-in-een-dozijn. We willen dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van bezoekers en artiesten, wie je ook bent en welke voorkeuren je ook hebt. De Helling staat voor ramvolle concerten, intieme optredens, stomende clubnachten en alles daar tussenin. Met een combinatie van lokale acts, vers doorgebroken talenten en internationale sterren hebben we hebben een uiteenlopend en eigenzinnig programma. We zijn uniek in Utrecht en onze organisatie bestaat uit muziek- en cultuurliefhebbers pur sang.

Stichting De Helling Utrecht zoekt twee leden voor de Raad van Bestuur:
een penningmeester en een algemeen bestuurslid met stevig politiek profiel

Het bestuur
Het bestuur van De Helling bestaat uit zes leden en is eindverantwoordelijk voor de exploitatie van De Helling. Het bestuur stelt het meerjarenplan, begroting en het jaarplan vast. Er wordt maandelijks vergaderd en het bestuur fungeert tijdens, maar ook daarbuiten als sparringpartner voor de directeur. Er komen twee plekken vrij voor een penningmeester en een algemeen bestuurslid met een stevig netwerk in Utrecht en kennis over de lokale/regionale politiek.

De Helling zoekt bestuursleden met voldoende tijd (ongeveer 5 tot 8 uur per maand) om de taken uit te voeren. We zoeken iemand die tegendraads kan omdenken, nieuwe energie en motivatie brengt, als vraagbaak voor de directeur kan fungeren en gevraagd en ongevraagd advies geeft.

De penningmeester
- beheert de rekening en houdt contact met de bank.
- controleert de gepresenteerde de begroting, de prognoses en de financiële verslagen.
- controleert de jaarrekening.

Algemeen bestuurslid
- heeft een relevant netwerk in de stad en provincie Utrecht.
- heeft een stevig politiek netwerk bij Gemeente Utrecht en voldoende politiek bewustzijn.

Wat bieden wij?
- Een bestuursfunctie bij één van de kernpodia in Nederland.
- Een hecht en daadkrachtig bestuur.
- Een open en informele sfeer die ruimte biedt voor andere en tegendraadse perspectieven.

Algemeen
Vergaderingen zijn maandelijks en informeel contact is er regelmatig. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar het wordt zeer op prijs gesteld als bestuursleden regelmatig zichtbaar zijn bij evenementen in De Helling. Voordracht van bestuursleden zal geschieden aan de hand van deze door het bestuur opgestelde profielschets.

Een divers team maakt ons sterker. Wij nodigen (alle) sollicitanten van harte uit te reageren, ongeacht culturele en/of sociale achtergrond.

Reageren
Reageren kan tot 1 januari 2022 door het sturen van motivatiebrief en CV t.a.v. de voorzitter van het bestuur Anita Schmale via directie@dehelling.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met de directie: Arlette de Jong via arlette@dehelling.nl.

(Foto: Lisanne Lentink)