maandag 29/11

Bestuursleden gezocht

De Helling is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

We zoeken een penningmeester en een algemeen bestuurslid met stevig politiek profiel. Het bestuur van De Helling bestaat uit zes leden en is eindverantwoordelijk voor de exploitatie van De Helling. Het bestuur stelt het meerjarenplan, begroting en het jaarplan vast.

Meer info vind je op onze vacaturepagina.