donderdag 11/11

Verbijstering over OMT-advies

Poppodia en festivals verbijsterd over uitgelekt OMT-advies

Het laatste OMT-advies raadt een lockdown aan van twee weken, maar richt daarbij de pijlen op het verkeerde doel. Uit cijfers blijkt dat besmettingen vooral in familiaire kring en in reguliere horeca plaatsvinden. Niet in poppodia of bij evenementen.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) roept de politiek op zich bij de vorming van nieuw proportioneel beleid op feiten en herleidbare cijfers te blijven baseren en niet op beeldvorming. De Helling sluit zich hier volmondig bij aan.

Het staat als een paal boven water dat de toename in besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties. De concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs (de QR code) wordt overal strikt gecontroleerd in combinatie met een identiteitsbewijs.

Het niet door laten gaan van concerten en andere evenementen is dus geen oplossing voor het probleem van de toegenomen besmettingen. Het wederom afgelasten van deze programma’s is symboolpolitiek. Lockdowns en andere beperkende maatregelen zorgen voor nieuwe onzekerheid in de programmering en de toch al zeer wankele financiën in de popsector.

Bovendien holt een dergelijke maatregel het draagvlak uit van de naleving en het gebruik van het coronatoegangsbewijs, hetgeen nu zeer goed functioneert. Ook de waarde van een toegangskaart brokkelt hierdoor af. Het aanschaffen van een ticket voor een concert of evenement wordt haast een valse belofte. Er is inmiddels zoveel programma, zo vaak, verschoven, daardoor wordt de popsector geconfronteerd met relatief veel publiek dat niet komt opdagen. In een sector waar de ticketopbrengst naar de artiest gaat en de overige publieksinkomsten (o.a. horeca) voor de organisator zijn, is dat zeer bedreigend.

Nieuwe restricties zijn binnen de popsector niet nodig en zorgen, wederom, voor programmatische en financiële wanhoop bij popartiesten, poppodia, evenementen organisatoren producenten en popfestivals.

Nieuwe maatregelen om de toegenomen besmettingen tegen te gaan moeten doeltreffend en passend zijn. De VNPF pleit voor gerichte, intelligente, maatregelen in specifieke regio’s en bij doelgroepen waar aantoonbaar veel besmettingen zijn. Daarin sluit zij zich aan bij het pleidooi van de grote werkgeversverenigingen die stellen dat voor oudere en kwetsbare bevolkingsgroepen de zogenaamde ‘boosterprik’ eerder moet worden gezet.