vrijdag 24/07

Vacature: Directeur (24-32 uur)

De Helling is een eigenzinnig (pop)podium op de kop van Rotsoord, Utrecht. Het is een podium waar bezoekers en makers authentieke ervaringen kunnen beleven en creëren. Vanuit de overtuiging dat muziek en cultuur breed toegankelijk moeten zijn, biedt De Helling een divers en laagdrempelig programma voor bezoekers uit Utrecht en ver daarbuiten. Daarnaast is De Helling een benaderbare organisatie die open staat voor nieuwe initiatieven en ideeën, ruimte biedt aan talent op en achter het podium en daarin ook zelf actief de verbinding zoekt. De Helling is momenteel op zoek naar een directeur.


Wat ga je doen?
Als directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Helling. Dat betekent dat je goed moet kunnen schakelen tussen de verschillende afdelingen en vooral ook een belangrijke rol speelt in het verbinden van die afdelingen door het nemen van besluiten en managen van mensen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde meerjarenplan en de begroting en de van besluiten van het bestuur. Je bent het gezicht van De Helling naar buiten toe. Zowel voor de buurt als voor alle stakeholders binnen en buiten de gemeente Utrecht.

Wat verwachten we van jou?
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en verbindende directeur die van aanpakken weet. Je hebt ervaring in het leiden van een soortgelijke organisatie en een achtergrond in de evenementensector en/of horeca. Je bent goed in het formuleren en uitvoeren van de bedrijfsstrategie en het koppelen van artistiek en zakelijke beleid, en laat je daarbij niet afleiden van de (meerjarige) doelstellingen van stichting De Helling. Je hebt een mensgerichte manier van leidinggeven en beschikt over de benodigde basiskennis van horeca, techniek, muziek, productie, marketing en financiën. Het is een pré als je daarnaast ook ervaring hebt met educatie en buurtparticipatie. De Helling nodigt iedereen, van alle culturele/sociale achtergronden, uit om te solliciteren. Gezien de samenstelling van het huidige team, geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

Je bent verantwoordelijk voor:

Personeel en (interne) organisatie
- de dagelijkse leiding van de organisatie;
- het houden van periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers;
- de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur;
- het waarborgen van een goede dienstverlening;
- het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie.

Inhoudelijk beleid
- de programmering;
- het ontwikkelen van een visie op de strategie van de organisatie, waaronder ook het artistieke en zakelijke beleid voor zowel de korte als lange termijn;
- het ontwikkelen van een marketing-, sponsor-, HR- en publiciteitsbeleid.

Financiën en investeringen
- interne jaarlijkse budgettering op basis van de jaarlijks vastgestelde begroting en de verantwoording hiervan aan het bestuur;
- het opstellen van een meerjarenbegroting en de verantwoording hiervan aan het bestuur;
- het opstellen van een investeringsplanning;
- het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting;
- het aansturen van de boekhouder, beheren van de debiteuren en crediteuren en de cashflow positie;
- het forecasten en monitoren van de financiële prestaties van De Helling en het tijdig signaleren van eventuele problemen;
- de verantwoording aan bestuur per 6 weken en per de gevraagde periodes aan de gemeente;
- het samenstellen van de jaarrekening samen met de boekhouder en de verantwoording hiervan aan de controlerend accountant;
- het opstellen van het jaarverslag incl de jaarrekening voor de jaarlijkse subsidie verantwoording richting gemeente Utrecht;
- het tijdig opstellen en indienen van subsidieaanvragen in samenspraak met het bestuur.

Externe relaties
- het gezicht van De Helling en het uitdragen van het beleid van het podium aan alle stakeholders binnen en buiten de gemeente Utrecht;
- vertegenwoordiging van De Helling in relevante bijeenkomsten en vergaderingen zowel in het culturele veld van Utrecht, als in de buurt Rotsoord en breder in het land;
- het aanvragen van fondsen en sponsorbijdragen;
- het bijdragen aan projecten in de buurt en samenwerkingen met opleiders uit de regio;

Wat hebben we jou te bieden?

We bieden een salaris conform de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals. Tevens bieden we je de mogelijkheid om relevante trainingen en cursussen te volgen in een persoonlijk ontwikkelplan dat af te stemmen is met het bestuur. Als directeur van stichting De Helling zijn je werktijden flexibel en werk je op één van de meest bruisende plekken van Utrecht.

Reageer vóór maandag 10 augustus door je cv en motivatiebrief te sturen naar info@dehelling.nl o.v.v. ‘Vacature Directeur’, t.a.v. van Anita Schmale. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Ron van der Meer via ron@dehelling.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
(Foto: Maan Limburg)